Pravidlá pre písanie e-mailov

Nezabúdajme, že každá odoslaná správa je adresovaná aj príjemcom ale aj odosielateľom. Preto je nutné skontrolovať, či sme adresu prijímateľa vyplnili správne. Na zjednodušenie adresátov je možné využiť adresár v jednotlivých emailových klientoch. Pred odoslaním sa ubezpečte, že sú všetky potrebné položky vyplnené správne. Medzi potrebné súčasti patria:

1. odosielateľ – zväčša sa vypĺňa automaticky mailovým klientom

2. prijímateľ – môžeme vypísať ručne alebo využijeme služby adresára

3. predmet správy – jednoduché vyjadrenie obsahu správy

Pre korektné doručenie emailovej správy je nutné aby bol predmet správy vyplnený. Niektoré doručovacie servre správy bez vyplneného predmetu automaticky mažú a nedoručia prijímateľovi. Je teda na každom, aby sa správa dostala svojmu prijímateľovi.

Častou chybou pri odosielaní je nevyplnená položka prijímateľa z dôvodu použitia tzv. skrytej kópie. Takéto správy sú rovnako ako správy bez predmetu poštovým servrom mazané bez doručenia. Ak chcete zaslať správu viac prijímateľom, je doporučené vyplniť prijímateľa “komu” samému sebe a jednotlivých prijímateľov vložiť do skrytej kópie. Takto odoslaný email bude správne doručený.

Nevyžiadaná správa je naozaj nevyžiadaná a bojovať s ňou je veľmi náročné. Podľa štatistík je vyše 80 % správ odoslaných v internete ako nevyžiadaná. Jedna z možností nastavení poštových servrov je filtrovanie na základe obsahu. V doručovaných správach sa sledujú často vyskytujúce sa slová (napr. liečivá a pod.) ale aj počet prijímateľov. Ak zasielate ponukové správy, je dobré tieto správy podeliť tak, aby počet prijímateľov nepresiahol únosnú mieru. Častým nastavením je 100 prijímateľov v jednej správe.

Kto v týchto časoch nedostal preposlanú správu s vtipným alebo iným obsahom? Veľmi častým javom v preposielaných správach je obsah aj predchádzajúcich príjemcov a odosielateľov. Je síce milé vedieť, komu už správu posielať nemusíme, ale zároveň vytvárame jednoduchú databázu práve pre tých, ktorí odosielajú nevyžiadanú poštu. Pri preposielaní správy by sme nemali zabúdať na vymazanie predchádzajúcich príjemcov, veď si každý prečíta obsah ale nie je zaujímavé vyhľadávať v množstve podpisov a rôznych adresátov práve preposielanú správu.

Vírusy, vírusy, vírusy.

Prečo? Pretože chodia a teda sú. Firmy vyvíjajúce antivírusové programy zarábajú nemalé prostriedky, ktoré im síce nemôžeme závidieť, ale priznajme si, že im prácu pridávame sami. Každý by si mal premyslieť, či otvorí správu od odosielateľa FBI a podobných inštitúcií, od ktorých žiadnu poštu neočakáva. S veľkou pravdepodobnosťou obsahujú vírus, alebo internetový link na zavírenú stránku. Ak už na takýto link kliknete, vedzte, že je veľká pravdepodobnosť infikovania počítača aj napriek aktualizovanému antivírusového programu. Nikto z nás nie je dokonalý a počítačové programy už vôbec nie.

HOAX

Čo je hoax, si môžete pozrieť napríklad tu. Veľmi častým zneužívaním bežných ľudí sú práve správy s obsahom, ktorý vie poriadne rozladiť. Komu neposkočí srdce pri pohľade na chudobné rodiny, choré a vyhladované deti. Možno sú niektoré z nich síce pravdivé, ale napriek tomu na takéto správy neodpovedáme. Ak už predsa len chceme akýmkoľvek spôsobom pomôcť, treba si odosielateľa overiť. Na internete sú databázy hoaxov, stačí googliť.

Na záver každej odoslanej správy je slušné podpísať sa. Minimálne je dobré využiť krátky podpis, ale môžeme využiť aj automatický podpis, ktorý ponúkajú jednotlivé poštové programy.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera