( ! ) Warning: Use of undefined constant is_bot - assumed 'is_bot' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/otrekal/public_html/wp-content/plugins/visitor-analytics/function.php on line 237
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006390992{main}( ).../index.php:0
20.0013392712require( '/home/otrekal/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.0017407944require_once( '/home/otrekal/public_html/wp-load.php ).../wp-blog-header.php:13
40.0021418920require_once( '/home/otrekal/public_html/wp-config.php ).../wp-load.php:50
50.0029525512require_once( '/home/otrekal/public_html/wp-settings.php ).../wp-config.php:91
60.615340560680include_once( '/home/otrekal/public_html/wp-content/plugins/visitor-analytics/visitor-analytics.php ).../wp-settings.php:428
70.616740686224require( '/home/otrekal/public_html/wp-content/plugins/visitor-analytics/function.php ).../visitor-analytics.php:26

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/otrekal/public_html/wp-content/plugins/visitor-analytics/function.php:237) in /home/otrekal/public_html/wp-content/plugins/visitor-analytics/function.php on line 330
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006390992{main}( ).../index.php:0
20.0013392712require( '/home/otrekal/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.0017407944require_once( '/home/otrekal/public_html/wp-load.php ).../wp-blog-header.php:13
40.0021418920require_once( '/home/otrekal/public_html/wp-config.php ).../wp-load.php:50
50.0029525512require_once( '/home/otrekal/public_html/wp-settings.php ).../wp-config.php:91
60.785052741456do_action( $hook_name = 'init' ).../wp-settings.php:598
70.785052741832WP_Hook->do_action( $args = [0 => ''] ).../plugin.php:476
80.785052741832WP_Hook->apply_filters( $value = '', $args = [0 => ''] ).../class-wp-hook.php:331
90.941556419152process_record( '' ).../class-wp-hook.php:307
100.941556419152record_db( $commentId = -1 ).../function.php:313
110.941556419216setcookie( $name = 'Vistor_Analytics', $value = '51ff95ad4f2adfd04a55ac1f2120f84c', $expires_or_options = 1980517468, $path = '/' ).../function.php:330
Nastavenie bash « www.otrekal.info

Nastavenie bash

Uvádzam najčastejšie využívané aliasy a nastavenia BASH. V prípade, že chcete využiť alias len v aktuálnom shell-i, stačí spustiť jednotlivé príkazy. Ak ale chcete mať dostupné tieto aliasy pre všetkých užívateľov, je dobré ich zadať do súboru vase_nazov.sh v adresári /etc/profile.d a upraviť práva ako sú ostatné súbory. Súbory, ktoré končia .sh sú spracované pri spustení BASH a súbory s príponou .csh sa spracujú pri spustení CSH. Osobne uprednostňujem zadanie do ~bashrc jednotlivých užívateľov

Nastavenie bashrc

alias s=”cd ..”
alias cd..=”cd ..”
alias ll=”ls -l”
alias rm=”rm -i”
alias cp=”cp -i”
alias mv=”mv -i”
### farebné formátovanie promptu PS1
export PS1=”\[\e[31;1m\]\u@\[\e[34;1m\]\H \[\e[32;1m\]\w $ \[\e[0m\]”
### ukladanie histórie s časom
export HISTTIMEFORMAT=”%h/%d – %H:%M:%S ”

 

Pomôcka pre kopirovanie adresara cez tar v príkazovom riadku:

tar -cvf – etc | ( cd /tmp ; tar -xvf – )

Princíp je vo využití znamienka – (mínus), čo je v našom prípade štandardný výstup a štandardný vstup. Príkaz tar vytvára archív a zasiela ho na štandardný výstup, kde cez rúru | zasielame tento štandardný výstup na štandardný vstup subshellu, ktorý sa otvorí okrúhlimi zátvorkami. V tomto subshelli prejdeme do požadovaného adresára, kde sa má adresár skopírovať a príkazom tar rozbalíme súbory zo štandardného vstupu a teda súborov, ktoré nám odoslal prvý tar. Pre lepšie pochopenie subshellu si zadajte príkaz:

jano@srv2 ~ $ pwd; (cd /tmp ; pwd ); pwd

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera