Užitočné linuxové skripty

Skript na zmenu vlastníka podľa domovského adresára:

########

#cat zmenavlastnika.sh

#!/bin/bash

for i in `locate $1`
do  chown `echo $i | awk -F”/” ‘{ print $3 }’`:`echo $i | awk -F”/” ‘{ print $3 }’` $i ; sleep 10
done

########

Spustiť nasledovne:

#zmenavlastnika.sh nazov_suboru

 

Skript na doplnenie riadku súboru a jeho záloha:

######

# cat wordpressoprava.sh
#!/bin/bash
DATUM=`date +%Y%M%d`

for i in `locate wp-settings.php`
##urobime zalohu wp-settings.php
do echo “Zalohujem subor $i”
cp $i $i-$DATUM
echo “Pisem do suboru $i …”
sed -f /root/insert.sed < $i >${i}.tmp
mv ${i}.tmp $i
echo “Hotovo subor $i”
done

Obsah súboru insert.sed:

#cat insert.sed
/WP_MEMORY_LIMIT/a\
define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’);

########

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera