Kontrola FibreChannel ciest

Qlogic karty je možné skontrolovať jednoduchým príkazom. Monitorovaním vydných portov pripojených na SAN switch.

Kontrolu robíme každú sekundu nasledovným príkazom

watch -n 1 "echo show paths | multipathd -k "

Výstup vyzerá obdobne:

multipathd> hcil    dev  dev_t  pri dm_st   chk_st   next_check

[…]
1:0:3:3 sdam 66:96  50  [failed][faulty] XX…….. 4/20
1:0:3:4 sdan 66:112 50  [failed][faulty] XX…….. 4/20
0:0:0:0 sda  8:0    50  [active][ready]  XXXXXXXX.. 17/20
0:0:0:1 sdb  8:16   10  [active][ready]  XXXXXXXX.. 17/20
0:0:0:2 sdc  8:32   50  [active][ready]  XXXXXXXX.. 17/20

[…]

Vidno, že kontroller 1 má chybné cesty.

“4/20” a “17/20” sú čísla v sekundách pred ďalšou kontrolou.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera