Uptime na Oracle

Občas je dobré skontrolovať tzv. uptime na načich systémoch. V prípade linuxových a unixových systémov je postačujúci príkaz uptime, ktorý vypíše aktuálny čas a počet dní koľko je náš systém v behu. Okrem týchto údajov získate informáciu o počte prihlásených užívateľov a štatistiku LOAD. Ukážkový výpis je:

 

janko@server1.sk ~ $ uptime
09:00:30 up 11 days, 22:03,  1 user,  load average: 0.20, 0.09, 0.06
janko@server1.sk ~ $

V prípade Oracle databázy je nutné sa prihlásiť a spustiť príkaz v sql:

select
‘Hostname : ‘ || host_name
,’Instance Name : ‘ || instance_name
,’Started At : ‘ || to_char(startup_time,’DD-MON-YYYY HH24:MI:SS’) stime
,’Uptime : ‘ || floor(sysdate – startup_time) || ‘ days(s) ‘ ||
trunc( 24*((sysdate-startup_time) –
trunc(sysdate-startup_time))) || ‘ hour(s) ‘ ||
mod(trunc(1440*((sysdate-startup_time) –
trunc(sysdate-startup_time))), 60) ||’ minute(s) ‘ ||
mod(trunc(86400*((sysdate-startup_time) –
trunc(sysdate-startup_time))), 60) ||’ seconds’ uptime
from
sys.v_$instance;

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera