LVM

LVM – Ligical Volume Manager

V preklade manažér logických diskov je nadstavba nad diskami, ktorý môže nahrádzať drahé diskové polia. Slúži vytváranie logických diskov z viac menších fyzických diskov. Ide o prípad, kedy potrebujeme väčší priestor na disku, než je kapacita aktuálne vložených fyzických diskov. Celá stratégia spojovania diskov sa skladá z troch častí:

1. Physical volume – fyzické disky

2. Volume group – zoskupenie fyzických diskov

3. Logical volumes – Logické disky

Jednoduché zobrazenie LVM a jeho súčastí zobrazuje obrázok:

Ako physical volume (PV) môžeme mať celý disk, prípadne jeho časť vo forme partície. Odporúčanie je však vždy vytvoriť jednu partíciu, ktorá sa označí typom Physical volume v fdisku a tento sa následne v operačnom systéme bude pripájať do Volume grupy (VG). Po vytvorení VG môžeme následne vytvárať niekoľko logických diskov Logical volume (LV). Tieto logické disky sa následne formátujú a pripájajú ako lokálne partície.

Aké výhody a nevýhody prináša LVM:

Nevýhody LVM:

Kedy zvoliť a kedy nezvoliť možnosť nasadenia LVM je na zvážení každého. V prípade lokálnych desktopov je to zbytočné aj keď mnohé distribúcie ich využívajú pri štandardnej inštalácii. Osobne túto možnosť pri desktopoch neodporúčam, rovnako pri jednoduchom servri vo virtuálnom prostredí. V týchto prípadoch je to zbytočné. Na zváženie je aj využitie LVM pri servroch, kedy dáta máme uložené na diskovom poli a interné disky sú využívané len na nainštalovaný operačný systém. LVM sa nedá použiť na /boot partíciu (aspoň momentálne nie sú na to možnosti).

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera