Exim – správa pošty

Zistenie správ vo fronte

exim -bp

Odoslanie pošty z fronty vrátane “frozen” správ

exim -qff

Pridanie prijímateľa do správy

exim -Mar message_id email@domain.dom

Označenie správy pre prijímateľa ako doručená, odosielateľ nebude oboznámený o nedoručení

exim -Mmd message_id email@domain.dom

Označenie správy ako doručená pre všetkých prijímateľov

exim -Mmad message_id

Pozastavenie odosielania správy

exim -Mf message_id

Znovu zaradenie správy do front

exim -Mt message_id

Editovanie obsahu pošty

exim -Meb message_id

Otvorí sa správav editore VIM a je možné upraviť správu.

Zmazanie nedoručiteľných správ, “frozen”

exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm

Zmazanie nedoručených správ starších ako 5 dní (86400 * 5 = 432000 sekúnd)

exiqgrep -o 432000 -i | xargs exim -Mrm

Sumár príkazov:

-M : Doručenie
-Mar : Pridanie prijímateľa
-Meb : Editovanie správy
-Mes : Editovanie odosielateľa
-Mf : Pozastavenie odosielania
-Mmad : Označiť všetkých prijímateľov ako doručených
-Mmd : Označenie prijímateľa ako doručeného
-Mrm : Zmazanie správy bez odoslania chybovej správy
-Mt : Znovu zaradenie do fronty
-Mvb : Prezeranie obsahu pošty
-Mvh : Prezeranie hlavičky pošty
-Mvl : Prezeranie logu správy

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera