Plaťte kartou bezpečne 2

Čo znamená phishing, pharming a skimming?

Phishing
Týmto pojmom sa označujú podvodné e-mailové správy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, že sú odoslané priamo z vašej banky. Cieľom týchto správ je získanie prihlasovacích údajov k Internet Bankingu, alebo PIN kódu k platobnej karte a ich následné zneužitie.

Ako spoznám phishingový e-mail?
• Správa sa „tvári“, ako by bola odoslaná z Vašej banky. Snaží sa to docieliť grafickou podobou e-mailu, sfalšovaním adresy odosielateľa a podobne.
• Správa môže byť napísaná nesprávnou slovenčinou, alebo v angličtine.
• Text môže vyzerať napríklad ako informácia o neprevedenej platbe, výzva k aktualizácii bezpečnostných údajov, výskum spokojnosti klientov apod.
• V texte správy je link, ktorý vás má nasmerovať na stránku vašej banky. V skutočnosti však odkazuje na podvodnú stránku.

Čo robiť, keď podozrivý e-mail dostanete?
• Na správu v žiadnom prípade nereagujte, na link neklikajte a správu zmažte.
• Pokiaľ ste link otvorili, hrozí vážne riziko, že údaje, ktoré ste zadali budú zneužité. Okamžite preto kontaktujte svoju banku a zablokujte si služby ako napríklad Internet Banking, či platobnú kartu a požiadajte o vygenerovanie nových prihlasovacích údajov.
• V Internet Bankingu mBank si môžete ihneď zmeniť PIN k svojej debetnej, či kreditnej karte.
• Upozornite na podozrivý e-mail vašu banku.

Pharming
Pod pojmom pharming sa skrýva využitie špeciálnych počítačových programov, ktoré užívateľa presmerujú na stránky podobné banke. Tieto stránky sú často na nerozoznanie od skutočných stránok banky a ani skúsení používatelia často nepoznajú rozdiel.
Na podvodných stránkach je klient vyzvaný, aby zadal svoje prihlasovacie údaje. Ak to urobí, internetoví kriminálnici sa môžu kedykoľvek prihlásiť do jeho Internet Bankingu a nepozorovane previesť peniaze na iný účet.

Ako podozrivé stránky spoznať? 
• Internet Banking sa nespráva štandardne.
• Klient je požiadaný, aby zadal údaje, ktoré bežne pri prihlasovaní nepotrebuje.

Čo robiť, pokiaľ máte podozrenie, že ste sa stali obeťou pharmingu?
• Okamžite sa odhláste z Internet Bankingu
• Kontaktujte vašu banku, zablokujte si služby ako Internet Banking, či platobné karty a požiadajte o vygenerovanie nových prihlasovacích údajov.
• V Internet Bankingu mBank si môžete s okamžitou platnosťou zmeniť PIN ku svojej debetnej a kreditnej karte.
• Upozornite na túto aktivitu vašu banku.

Skimming
Týmto pojmom sa označuje kopírovanie údajov z magnetického prúžku platobných kariet pomocou špeciálneho kopírovacieho zariadenia. Toto zariadenie môže byť umiestnené na bankomate, alebo platobnom termináli u nepoctivého obchodníka.
Na bankomaty sú kopírovacie zariadenia najčastejšie umiestňované na štrbinu pre vkladanie karty. Pri zbežnom pohľade sa tieto zariadenia dajú spozorovať ťažko. Zariadenie pre odpozorovanie PIN kódu býva umiestnené do horného panelu bankomatu (môže ísť o kameru, alebo mobilný telefón). V niektorých prípadoch môže byť použitá aj falošná klávesnica, ktorá je pripevnená na originálnej klávesnici bankomatu.

Ako predísť skopírovaniu karty?
• Majte svoju kartu neustále pod dohľadom.
• Venujte zvýšenú pozornosť miestu, kde peniaze vyberáte. Bankomat si dôkladne prehliadnite, či na ňom nie sú viditeľné stopy po úprave.
• Pri zadávaní PIN kódu zakryte klávesnicu.

Čo robiť, keď máte podozrenie, že je na bankomate nainštalované skimmovacie zariadenie?
• Pokiaľ máte podozrenie, že je bankomat poškodený, nikdy doňho nevkladajte kartu.
• Okamžite informujte Políciu SR a prevádzkovateľa bankomatu.

Zdroj: mBank

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera