Centos/RHEL Multipath a FibreChannel

Dostal som sa k novej hračke s názvom HP MSA P2000 s FibreChannel pripojením. Možno je to sen každého začínajúceho linuxáka, aby si vyskúšal takýto enterprise produkt. K dispozícii v ňom je 5 diskov o kapacite 600 GB/disk. Jeho možnosti sú popísané na HP stránke, tak len v skratke podporuje RAID 0/1/3/5/6/10/50, záleží od počtu diskov aký typ RAID dovolí naštartovať na diskoch. V mojom prípade budem využívať RAID 5 na ktorom bude jeden virtuálny disk. Na virtuálnom disku som vytvoril pre začiatok 3 partície (volume), ktoré budem pripájať na jeden stroj. Nainštalovaný mám CentOS 5 plne aktualizovaný. Už pri pripojení sa mi disky načítali a nemusel som teda riešiť pripojenie. Na správne mapovanie diskov treba mať nainštalovaný démon multipath. Pri prvom spustení sa však jednotlivé cesty nepospájali, takže výpis multipath -ll nič nezobrazil. Po chvíli bádania som zistil, že chyba je v konfiguračnom súbore. V položke blacklist boli totiž vymenované všetky disky:

blacklist {
devnode “*”
}

Po zmene konfiguračného súboru a reštartovaní multipath démona som získal prístup k jednotlivým diskom:

Konfiguračný súbor som pre začiatok zmenil nasledovne:

blacklist {
devnode “^sda[0-9]*”
}

Výstup multipath -ll zobrazuje nasledovne:

[root@localhost mnt]# multipath -ll
mpath2 (3600c0ff00013caec97de7a4f01000000) dm-4 HP,P2000 G3 FC
[size=23G][features=1 queue_if_no_path][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=50][active]
\_ 8:0:0:2 sdd 8:48  [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=10][enabled]
\_ 9:0:0:2 sdg 8:96  [active][ready]
mpath1 (3600c0ff00013caec83de7a4f01000000) dm-3 HP,P2000 G3 FC
[size=48G][features=1 queue_if_no_path][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=50][active]
\_ 8:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=10][enabled]
\_ 9:0:0:1 sdf 8:80  [active][ready]
mpath0 (3600c0ff00013caec12de7a4f01000000) dm-2 HP,P2000 G3 FC
[size=42G][features=1 queue_if_no_path][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=50][active]
\_ 8:0:0:0 sdb 8:16  [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=10][enabled]
\_ 9:0:0:0 sde 8:64  [active][ready]
[root@localhost mnt]#

Pripojenie ako také ani nie je pre mňa zaujímavé a preto som sa hneď rozhodol vyskúšať čo všetko dokáže systém online. Zväčšenie disku o pár giga prebehlo v priebehu chvíľky na diskovom poli. Na linuxe sa ale zmeny neprejavia hneď a treba vykonať pár krokov. V prvom rade je nutné urobiť rescan diskov. Momentálne nemám pomenované jednotlivé disky takže som sa orientoval podľa veľkosti. Po zväčšení disku mpath0 somdal rescan na oboch diskoch:

echo 1 > /sys/block/sdb/device/rescan
echo 1 > /sys/block/sde/device/rescan

Zväčšenie sa prejavilo ihneď v /proc/partitions. Prislúchajúci disk /dev/dm-2 mal ale stále rovnakú veľkosť. Treba teda urobiť zmenu aj na samotnom zariadení dm-2:

multipathd -k’resize map mpath0′

Výstup z /proc/partitions ukázal, že zmena veľkosti prebehla v poriadku, kontrola multipath -ll zobrazila už novú veľkosť, stačí už len zmeniť súborový systém. Pre testovanie som využil ext4 súborový systém. Príkazom resize4fs sa online zväčšil súborový systém, čo sa dá zistiť jednoducho príkazom df -h.

Po pridaní ďalšieho volume na diskovom poli a namapovaní som musel znovu preskenovať zbernicu:

echo “1” > /sys/class/fc_host/host8/issue_lip
echo “1” > /sys/class/fc_host/host9/issue_lip

Pridanie nového disku skontrolujeme príkazom multipath -ll

Po takto skonfigurovaní stačí už len správne spísať konfiguračný súbor.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera