Centos/RHEL Multipath a FibreChannel I.

Pri testovaní som vyčistil komplet konfiguráciu, vymazal volume na diskovom poli. Aby systém nedával chyby do logov, je nutné vyčistiť systém od zbytkov scsi diskov. Vo výstupe lsscsi vidno ešte staré pozostatky:

root@stroj1 /sys $ lsscsi
[0:0:0:0]    disk    Sun      Volume           V1.0  /dev/sda
[0:1:1:0]    disk    HITACHI  H103014SCSUN146G A160  –
[0:3:0:0]    enclosu ADAPTEC  Virtual SGPIO  0 0001  –
[0:3:1:0]    enclosu ADAPTEC  Virtual SGPIO  1 0001  –
[7:0:0:0]    cd/dvd  TSSTcorp CD/DVDW TS-T632A SR03  /dev/sr0
[8:0:0:0]    disk    HP       P2000 G3 FC      T230  /dev/sdb
[8:0:0:1]    disk    HP       P2000 G3 FC      T230  /dev/sdc
[8:0:0:2]    disk    HP       P2000 G3 FC      T230  /dev/sdd
[8:0:0:3]    disk    HP       P2000 G3 FC      T230  /dev/sdh
[8:0:0:5]    disk    HP       P2000 G3 FC      T230  /dev/sdj
[9:0:0:0]    disk    HP       P2000 G3 FC      T230  /dev/sde
[9:0:0:1]    disk    HP       P2000 G3 FC      T230  /dev/sdf
[9:0:0:2]    disk    HP       P2000 G3 FC      T230  /dev/sdg
[9:0:0:3]    disk    HP       P2000 G3 FC      T230  /dev/sdi
[9:0:0:5]    disk    HP       P2000 G3 FC      T230  /dev/sdk
root@stroj1 /sys $

Tieto disky sú už dostránené z diskového poľa ale v systéme sú viditeľné. Pokusy o odstránenie štandardným spôsobom neprešli:

root@stroj1 /sys $ echo “- – -” > /sys/class/scsi_host/host8/scan
root@stroj1 /sys $ echo “- – -” > /sys/class/scsi_host/host9/scan
root@stroj1 /sys $ cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

8     0  143247360 sda
8     1     104391 sda1
8     2  143139150 sda2
253     0  134971392 dm-0
253     1    8159232 dm-1
root@stroj1 /sys $

root@stroj1 /sys $  echo “1” > /sys/class/fc_host/host8/issue_lip
root@stroj1 /sys $  echo “1” > /sys/class/fc_host/host9/issue_lip
root@stroj1 /sys $ cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

8     0  143247360 sda
8     1     104391 sda1
8     2  143139150 sda2
253     0  134971392 dm-0
253     1    8159232 dm-1
root@stroj1 /sys $

V jednom postupe som našiel, že to ide aj bez reštartu, čo som práve chcel pre každý prípad a to tak, že sa odstráni príslušný modul raid poľa, v mojom prípade to je modul qla2xxx.

root@stroj1 /sys $ modprobe -r qla2xxx

Po znovuzavedení modulu sa disk po pár sekundách zaregistroval:

root@stroj1 /sys $ cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

8     0  143247360 sda
8     1     104391 sda1
8     2  143139150 sda2
253     0  134971392 dm-0
253     1    8159232 dm-1
root@stroj1 /sys $ modprobe qla2xxx
root@stroj1 /sys $ cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

8     0  143247360 sda
8     1     104391 sda1
8     2  143139150 sda2
253     0  134971392 dm-0
253     1    8159232 dm-1
8    16    1953088 sdb
8    32    1953088 sdc
253     2    1953088 dm-2
root@stroj1 /sys $

Spomínaný spôsob je ale nevhodný pri reálnom systéme, kde sú pripojené iné disky. Vtedy je nutné využiť skenovanie príkazmi:

echo “1” > /sys/class/fc_host/host8/issue_lip
echo “1” > /sys/class/fc_host/host9/issue_lip

V mojom prípade sú to host8 a host9 adaptéry ale môžu sa samozrejme líšiť.

Volume dm-2 má byť pripojený na dva samostatné stroje online pre potreby active/active klastra. Disk dm-2 som naformátoval na typ ext4 a pripojil na stroj2. Vytvoril som na ňom súbor a následne som ho pripojil na stroj1.

root@stroj2 /sys/class/fc_host $ mkfs.ext4 /dev/dm-0
mke4fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
122160 inodes, 488272 blocks
24413 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=503316480
15 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8144 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 30 mounts or
180 days, whichever comes first.  Use tune4fs -c or -i to override.
root@stroj2 /sys/class/fc_host $ cd /mnt
root@stroj2 /mnt $ mount /dev/dm-0 /mnt/dm0/
root@stroj2 /mnt $ df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2              9920624   4021984   5386572  43% /
/dev/sda1               194442     22983    161420  13% /boot
tmpfs                  8221440         0   8221440   0% /dev/shm
/dev/dm-0              1922380     35648   1789080   2% /mnt/dm0
root@stroj2 /mnt/dm0 $ ll
total 16
drwx—— 2 root root 16384 Apr 18 12:53 lost+found
root@stroj2 /mnt/dm0 $ touch subor
root@stroj2 /mnt/dm0 $ ll
total 16
drwx—— 2 root root 16384 Apr 18 12:53 lost+found
-rw-r–r– 1 root root     0 Apr 18 12:54 subor
root@stroj2 /mnt/dm0 $

root@stroj1 /mnt $ mount /dev/dm-2 /mnt/dm2/
root@stroj1 /mnt $ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
125G  4.3G  115G   4% /
/dev/sda1              99M   26M   68M  28% /boot
tmpfs                 4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
/dev/dm-2             1.9G   35M  1.8G   2% /mnt/dm2
root@stroj1 /mnt $ cd /mnt/dm2/
root@stroj1 /mnt/dm2 $ ll
total 16
drwx—— 2 root root 16384 Apr 18  2012 lost+found
-rw-r–r– 1 root root     0 Apr 18  2012 subor
root@stroj1 /mnt/dm2 $

Veľmi jednoducho si diskové pole pripojíte a viete s ním následne pracovať. Nevýhoda súborového systému je ak potrebujete s pripojenými dátami aj pracovať, nielen ich mať na read-only. V prípade zmeny na jednom zo servrov sa neprejaví na druhom a opačne. Ak chcete mať reálne active/active klaster, je nutné siahnuť po nejakom inom file systéme napr. gfs2 alebo Veritas Cluster Filesystem. GFS2 je voľne šírený, naopak Veritas CFS je licencovaný program.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera