Zmena názvu súborov a adresárov s medzerou

Ak chceme zmeniť názvy súborov a adresárov s medzerou a nahradiť medzeru za _ použijeme nasledovný príkaz:

while [[ 1 ]]; do
fn=$(find . -name ‘* *’ | head -1)
[[ “$fn” == “” ]] && break
mv “$fn” “${fn// /_}”
done

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera