Tar – správa archívov

Príkaz tar vznikol ako program pre zápis dát na páskové jednotky. Názov pozostáva zo skratky Tape Arhciver. Tento príkaz je snáď starý ako unix samotný. Napriek jeho veku je stále vyvíjaný a od pôvodnej verzie sa jeho možnosti dosť rozšírili. Jednotlivé možnosti si viete pozrieť v manuálovej stránke:

man tar

Pre bežnú prax je potrebné vedieť len niekoľko z mnohých ponúkaných rozšírení. Pre lepšiu ilustráciu rozdelím do troch kategórií:

1. vytvorenie archívu:

tar -cvf archiv.tar archivovany_adresar

Popis rozšírení:

-c = create, vytvorenie archívu

-v = verbose, počas vytvárania archívu vypisuje jednotlivé súbory

-f = file, definuje miesto zápisu, može to byť súbor na disku, alebo pásková mechanika

V prípade príkazu tar sa vytvára archív, ktorého veľkosť je rovnaká ako veľkosť adresára, ktorý archivujeme. Samotný tar nerieši komprimáciu a preto sa pridáva ďalšie rozšírenie. Na výber máme viac možností, ktoré sa časom stále rozrastajú. Najčastejšie používané sú:

-z = použije sa na komprimáciu príkaz gzip

-j = použije sa na komprimáciu príkaz bzip2

Zväčša príkaz na vytvorenie archívu vyzerá nasledovne:

tar -cvzf archiv.tar.gz archivovany_adresar

alebo

tar -cvjf archiv.tar.bz2 archivovany_adresar

Dôležité je zadávať rozšírenie -f pred názov archívu. Kto neverí, vyskúša :).

2. rozbalenie archívu:

Rozbalenie archívu je obdoba vytvárania. Vymení sa iba rozšírenie -c (create) za -x (extract)

tar -xvf archiv.tar

V prípade komprimovaného archívu je použitie nasledovné:

tar -xvzf archiv.tar.gz

alebo

tar -xvzf archiv.tar.bz2

Ak vieme aký súbor chceme z archívu rozbaliť a nechceme rozbaliť celý archív, definujeme názov tohto súboru:

tar -xvzf archiv.tar.gz extrahovany_subor

3. prezeranie obsahu archívu

Nie každý si bude pamätať obsah archívu. Preto máme možnosť prezerať obsah archívu. Príkaz je nasledovný:

tar -tvf archiv.tar

Pri komprimovanom formáte využijeme daný program:

tar -tvzf archiv.tar.gz

alebo

tar -tvjf archiv.tar.bz2

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera