Cesty v linuxe

Adresárová štruktúra linoxových a unixových systémov začína koreňovým adresárom. Pod ním sú všetky ďalšie podadresáre, ktoré majú svoj význam. Niektoré vybrané sú popísané v tabuľke.

AdresárPopis
/Koreňový adresár
/binZákladné programy užívateľov
/bootSúbory jadra, initramdisk, zavádzač grub
/devSúbory zariadení
/etcKonfiguračné súbory
/homeDomovské adresáre užívateľov
/libKnižnice
/procSúbory v pamäti
/rootDomovský adresár root-a
/sbinBinárne súbory potrebné pre správu systému
/tmpAdresár pre dočasné súbory
/varSúbory logov, web, pošta...
/usrProgramy užívateľov

Vyjadriť absolútnu cestu k akémukoľvek súboru môžeme tak, že zadáme plnú cestu k nemu počnúc koreňovým adresárom. Napríklad:

/home/jano/adresar/subor

Nie vždy je výhodné používať plnú cestu. Napríklad programátori nemôžu vedieť kde si rozbalíte ich program a tým pádom nie je možné definovať absolútne cesty k jednotlivým súborom, prípadne k skriptom. Preto sa využíva relatívna cesta. Relatívna cesta sa vyjadrí napríklad ak sa užívateľ jano nachádza vo svojom domovskom adresári nasledovne:

[jano@srv2 ~]$ ll adresar
total 0
[jano@srv2 ~]$

Adresár nezačína koreňovým adresárom a preto je vyjadrený relatívnou cestou. Keď ale vojdeme do neho a vypíšeme jeho obsah, naoko vyzerá, že je prázdny:

[jano@srv2 adresar]$ ll
total 0
[jano@srv2 adresar]$ ls -la
total 8
drwxrwxr-x 2 jano jano 4096 Feb 15 14:16 .
drwx—— 3 jano jano 4096 Feb 15 14:16 ..
[jano@srv2 adresar]$

V prípade výpisu ls -la, kde rozširenie -a vypíše aj skryté súbory, vidíme dva podadresáre:

adresár “.”

adresár “..”

Adresár “.” je tzv. statická linka na aktuálny adresár. Adresár “..” je statická linka na nadradený adresár. Vyjadriť relatívnu cestu k súboru je možné z domovského adresára minimálne tromi spôsobmi:

  1. adresar/subor
  2. ./adresar/subor
  3. ../jano/adresar/subor

Tretia možnosť už samozrejme nedáva veľký zmysel v našom prípade, ale v skriptoch prípadne v programoch sa veľmi často vyskytuje aj táto možnosť.

V praxi by sme vedeli využiť prechod do domovského adresára nasledujúcimi príkladmi. V našom prípade sa bude užívateľ jano nachádzať v /var/log.

  1. cd /home/jano
  2. cd ../../home/jano
  3. cd ./../../home/jano
  4. cd ~
  5. cd ~jano
  6. cd $HOME
  7. cd

Najjednoduchšie je použiť poslednú možnosť, pretože príkaz cd je prednastavený tak, že ak nezadáte žiadnu cestu, automaticky zadáva práve domovský adresár. Pomocou tildy ~ je možné ísť aj do domovského adresára iného užívateľa, ale samozrejme len vtedy ak máme práva na jeho domovský adresár. Túto možnosť vedia najlepšie využiť administrátori.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera